تهمینه میلانی به اتفاق همسرم " محمد نيك بين " و اقاي " سپنتا نيك نام " نماينده محترم زرتشتيان و مردم يزد در شوراي شهر يزد ، ديروز  صبح در اتشكده ي باستاني زرتشتيان . 
١٦ ابان ٩٦ class=
به اتفاق همسرم " محمد نيك بين " و اقاي " سپنتا نيك نام " نماينده محترم زرتشتيان و مردم يزد در شوراي شهر يزد ، ديروز صبح در اتشكده ي باستاني زرتشتيان . ١٦ ابان ٩٦ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران