❌ اين همه محاسبه و تماشاگر و برنامه ريزي براي چي بود؟! كلي مهارتهاي خوب و كاربردي هست براي امتحان كردن🤔 قراره اين پرش رو گينس ثبت كنن☺️ثبت دیدگاه شما