سلام رفقا اخر هفته خوبي داشته باشيد به شما پيشنهاد ميكنم اخر هفتتون و با ديدن فيلم خانه دختر بگذرونيد پيشنهاد ويژم ب همه دختراي سرزمينم اينه كه اين فيلم متفاوت و جسورانه را ببيننثبت دیدگاه شما