#dariushfarziaee#amoopoorang خیلی وقتها با جان بخشیدن به عروسکها میتونیم ضمن بازی و سرگرمی بچه ها خیلی از نکات اموزشی رو بهشون یاد بدیم این ساده ترین روشی هست که والدین میتونن بکار بگیرند..ثبت دیدگاه شما