چه حسه خاص و عجيبى با اين موزيك و شعرش دارم 😞😞😞😞💕💕💕ثبت دیدگاه شما