الهى قربونت برم من عمو جون، عشق منى تو برات برنامه ها دارم يكم ديگه بزرگ شو بعد، معنى عمو داشتن رو مى چشى 💋💋 على خان در حال دعا كردن بابا بزرگش على : مى خوام حميد رو دعا كنم . . روزت مبارك على جانم 💙 روز كودك مبارك❤️ @ali.mahani @ali.mahaniثبت دیدگاه شما