تهمینه میلانی با اغاز هشتمين هفته ي نمايش ، فيلم " ملي و راههاي نرفته اش " با تبليغ مردمي ، در پرديس زندگي ( بلوار اباذر ) به سانس فوق العاده رسيد .
نمايش فيلم در كليه ي سينماهاي كشور با موفقيت ادامه دارد 🌹 class=
با اغاز هشتمين هفته ي نمايش ، فيلم " ملي و راههاي نرفته اش " با تبليغ مردمي ، در پرديس زندگي ( بلوار اباذر ) به سانس فوق العاده رسيد . نمايش فيلم در كليه ي سينماهاي كشور با موفقيت ادامه دارد 🌹ثبت دیدگاه شما