تهمینه میلانی به اتفاق اقاي مهندس غلامعلي سفيد رييس شوراي شهر يزد و همسرم محمد نيك بين 
نمايش و نقد و بررسي فيلم " ملي و راههاي نرفته اش " 
سينما تك يزد ١٥ ابان ٩٦ class=
به اتفاق اقاي مهندس غلامعلي سفيد رييس شوراي شهر يزد و همسرم محمد نيك بين نمايش و نقد و بررسي فيلم " ملي و راههاي نرفته اش " سينما تك يزد ١٥ ابان ٩٦ثبت دیدگاه شما