داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن، بعد چشمشون به یه گردو میفته. خم میشن تا گردو رو بردارن، یهو الماسه میفته رو شیب زمین، قل میخوره و تو عمق چاهی فرو میره. میدونی چی میمونه...؟
یه آدم دهن باز، یه گردوی پوک و یه دنیا حسرت... مواظب الماسهای زندگیمون باشیم، شاید چون بودنش برامون عادی شده ارزشش رو از یاد بردیم. میدونی الماسهای زندگی آدم چی میشه:

پدر، مادر، همسر، فرزند، سلامتی، خانواده، دوستان خوب، کار، عشق!
مثل دوست و برادر عزیزم " حمیدنهاوندی "
خیلی عزیزی داداشی😚😚❤❤ class=
#dariushfarziaee#amoopoorang بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن، بعد چشمشون به یه گردو میفته. خم میشن تا گردو رو بردارن، یهو الماسه میفته رو شیب زمین، قل میخوره و تو عمق چاهی فرو میره. میدونی چی میمونه...؟ یه آدم دهن باز، یه گردوی پوک و یه دنیا حسرت... مواظب الماسهای زندگیمون باشیم، شاید چون بودنش برامون عادی شده ارزشش رو از یاد بردیم. میدونی الماسهای زندگی آدم چی میشه: پدر، مادر، همسر، فرزند، سلامتی، خانواده، دوستان خوب، کار، عشق! مثل دوست و برادر عزیزم " حمیدنهاوندی " خیلی عزیزی داداشی😚😚❤❤ثبت دیدگاه شما