تهمینه میلانی اين نقد فيلم " ملي و راههاي نرفته اش " كه اقايي به نام فهيم در كيهان امشب نوشته را در صفحه ي تلگرام من كه آدرس آن در بيو اينستاگرام هست بخوانيد . 
مردم اندر حسرت فهم درست ! class=
اين نقد فيلم " ملي و راههاي نرفته اش " كه اقايي به نام فهيم در كيهان امشب نوشته را در صفحه ي تلگرام من كه آدرس آن در بيو اينستاگرام هست بخوانيد . مردم اندر حسرت فهم درست !ثبت دیدگاه شما