تهمینه میلانی نگاهی به بی مهری های بی منطق در مواجهه با آخرین ساخته سینمایی تهمینه میلانی 🔸رسانه ملی و راه های نرفته اش!  جواد محرمی -  سینما آرمان  ملی و راه های نرفته آخرین ساخته سینمایی تهمینه میلانی که در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر به واسطه ضعف تشخیص مدیران وقت سازمان سینمایی و کمیته انتخاب وزارت ارشاد به عنوان اثری فمینیستی کنار گذاشته شده بود این روزها با کج فهمی دیگری مواجه شده و تیزرهای تلویزیونی این فیلم با محدودیت ها و نوسان های زیادی از تلویزیون پخش می شود. 
رسانه ملی در حالی نسبت به پخش تیزرهای فیلم میلانی سخت گیری می کند که به طور قطع فیلم این کارگردان به لحاظ محتوایی و نیز ساختاری از بسیاری از فیلم هایی که سختگیری های رایج درباره آنها اعمال نمی شود اثر سالم تری است.
تهمینه میلانی به لحاظ شخصیتی مانند برخی از کارگردان های گمنام و ضعیفی که رسانه ملی تمایل به کارکردن با آنها دارد مجیزگویی را بلد نیست و همواره به عنوان فیلمسازی رک و صریح الهجه شناخته می شود، برخلاف کارگردان های از اینجا مانده و از آنجا رانده ای که طی سالهای اخیر و پس از شکست در سینما راهی تلویزیون شده اند تهمینه میلانی هیچگاه تن به ریاکاری های رایج برخی فیلمسازان نداده است و به عقیده و اندیشه اش در سینما وفادار بوده است.
 او در بسیاری از اثارش به مشکلات زنان از دریچه نگاه خود پرداخته است، جالب است که زنان اثار او برخلاف بسیاری از اثار ضدملی سینمای ایران که از زن تصویری ضعیف، بیچاره و منزوی ارائه می دهند همواره شخصیت هایی مبارز، قوی، تحول خواه و اجتماعی و بعضا تاثیرگذار بوده اند، زنانی که به توانمندی های خود اعتقاد دارند و می کوشند نقش پذیری اجتماعی بهتری داشته باشند و سهم خود را در تحولات جامعه بیشتر کنند. 
تهمینه میلانی همواره معتقد است زنان دارای توانمندیها و استعدادهای عظیمی هستند و می توانند در جامعه بیش از پیش نقش آفرین باشند، او اتفاقا به این مسئله قائل است که جامعه ایران ظرفیت آن را دارد که زنان به شکوفایی بیشتر در آن نائل آیند، زنان اثار او مطالبه گر، سختکوش، با سواد و جویای علم هستند و مانند اغلب زنان آثار سینمایی پیش از انقلاب صرفا در حد رقص و آواز و بهره مندی جنسی تنزل رتبه نیافته اند یا مانند آثار برخی فیلمسازان فعلی مطالبه گر صرف بی بندوباری ها و ازادی های یواشکی معرفی نمی شوند. خب تا همین جا می شود با تهینه میلانی و ...
باقي  مطلب در  صفحه تلگرام من . class=
نگاهی به بی مهری های بی منطق در مواجهه با آخرین ساخته سینمایی تهمینه میلانی 🔸رسانه ملی و راه های نرفته اش! جواد محرمی - سینما آرمان ملی و راه های نرفته آخرین ساخته سینمایی تهمینه میلانی که در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر به واسطه ضعف تشخیص مدیران وقت سازمان سینمایی و کمیته انتخاب وزارت ارشاد به عنوان اثری فمینیستی کنار گذاشته شده بود این روزها با کج فهمی دیگری مواجه شده و تیزرهای تلویزیونی این فیلم با محدودیت ها و نوسان های زیادی از تلویزیون پخش می شود. رسانه ملی در حالی نسبت به پخش تیزرهای فیلم میلانی سخت گیری می کند که به طور قطع فیلم این کارگردان به لحاظ محتوایی و نیز ساختاری از بسیاری از فیلم هایی که سختگیری های رایج درباره آنها اعمال نمی شود اثر سالم تری است. تهمینه میلانی به لحاظ شخصیتی مانند برخی از کارگردان های گمنام و ضعیفی که رسانه ملی تمایل به کارکردن با آنها دارد مجیزگویی را بلد نیست و همواره به عنوان فیلمسازی رک و صریح الهجه شناخته می شود، برخلاف کارگردان های از اینجا مانده و از آنجا رانده ای که طی سالهای اخیر و پس از شکست در سینما راهی تلویزیون شده اند تهمینه میلانی هیچگاه تن به ریاکاری های رایج برخی فیلمسازان نداده است و به عقیده و اندیشه اش در سینما وفادار بوده است. او در بسیاری از اثارش به مشکلات زنان از دریچه نگاه خود پرداخته است، جالب است که زنان اثار او برخلاف بسیاری از اثار ضدملی سینمای ایران که از زن تصویری ضعیف، بیچاره و منزوی ارائه می دهند همواره شخصیت هایی مبارز، قوی، تحول خواه و اجتماعی و بعضا تاثیرگذار بوده اند، زنانی که به توانمندی های خود اعتقاد دارند و می کوشند نقش پذیری اجتماعی بهتری داشته باشند و سهم خود را در تحولات جامعه بیشتر کنند. تهمینه میلانی همواره معتقد است زنان دارای توانمندیها و استعدادهای عظیمی هستند و می توانند در جامعه بیش از پیش نقش آفرین باشند، او اتفاقا به این مسئله قائل است که جامعه ایران ظرفیت آن را دارد که زنان به شکوفایی بیشتر در آن نائل آیند، زنان اثار او مطالبه گر، سختکوش، با سواد و جویای علم هستند و مانند اغلب زنان آثار سینمایی پیش از انقلاب صرفا در حد رقص و آواز و بهره مندی جنسی تنزل رتبه نیافته اند یا مانند آثار برخی فیلمسازان فعلی مطالبه گر صرف بی بندوباری ها و ازادی های یواشکی معرفی نمی شوند. خب تا همین جا می شود با تهینه میلانی و ... باقي مطلب در صفحه تلگرام من .ثبت دیدگاه شما