اكران مردمي فيلم دختر عمو و پسر عمو امشب ساعت هشت شب در پرديس سينمايي زندگي ... با عوامل فيلم همراه شما عزيزان خواهيم بود 🌹 توضيح اينكه اين برنامه از پيش برنامه ربزي شده بود ، ضمن تسليت مجدد براي ضايعه از دست دادن دريانوردان عزيز كشورمون ' به جهت احترام به حقوق مخاطبين كه بليط تهيه كرده بودن امكان جا به جايي زمان وجود نداشت من و گروه سازنده اين فيلم در اين غم شريك هستيم #نيوشاضيغمي #نيوشا #ضيغمي #فيلم#اكران_مردمي #سينماثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران