کورش سلیمانی ...
دو ماه گذشت. هنوز سختى ادامه دارد و نياز به يارى رسانى از هر نوع باقى ست ... در اين مدت خيلى ها كمك كردند و بعضى ها هم نتوانستند كمك كنند ... با افتخار من دست همه ى كسانى كه قدمى _ حتى كوچك _ براى يارى رساندن به هم وطنان زلزله زده ى كرمانشاه عزيز ما برداشتند، همه ى مردم عزيز، همكاران و دوستان هنرمندم، ورزشكاران را مى بوسم ... درود بر شرافت و بزرگوارى شما مردم كه در روزهاى سخت دستگير هم هستيد ... ____________
براى گزارش جشنواره دانش آموزى اخير _ حاصل زحمات دوستانم _  و عرض تشكر خدمت شما مردم به #حالا_خورشید رفته بودم ... class=
... دو ماه گذشت. هنوز سختى ادامه دارد و نياز به يارى رسانى از هر نوع باقى ست ... در اين مدت خيلى ها كمك كردند و بعضى ها هم نتوانستند كمك كنند ... با افتخار من دست همه ى كسانى كه قدمى _ حتى كوچك _ براى يارى رساندن به هم وطنان زلزله زده ى كرمانشاه عزيز ما برداشتند، همه ى مردم عزيز، همكاران و دوستان هنرمندم، ورزشكاران را مى بوسم ... درود بر شرافت و بزرگوارى شما مردم كه در روزهاى سخت دستگير هم هستيد ... ____________ براى گزارش جشنواره دانش آموزى اخير _ حاصل زحمات دوستانم _ و عرض تشكر خدمت شما مردم به #حالا_خورشید رفته بودم ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران