رامبد جوان .صبح آدينه تون بخير 😉💪
.
. يكى از بهترين برنامه هايى كه ميتونيم براى آخر هفته داشته باشيم
.👇👇👇👇
.

اگر در كنار پدر و مادرتون زندگى نميكنيد ، امروز باهاشون تماس بگيريد يا تشريف ببريد منزلشون ديدارى تازه كنيد، يا اگر در قيد حيات نيستند يادى كنيد ازشون ❤️🙏 #احترام_به_پدر_و_مادر class=
.صبح آدينه تون بخير 😉💪 . . يكى از بهترين برنامه هايى كه ميتونيم براى آخر هفته داشته باشيم .👇👇👇👇 . اگر در كنار پدر و مادرتون زندگى نميكنيد ، امروز باهاشون تماس بگيريد يا تشريف ببريد منزلشون ديدارى تازه كنيد، يا اگر در قيد حيات نيستند يادى كنيد ازشون ❤️🙏 #احترام_به_پدر_و_مادرثبت دیدگاه شما