کورش سلیمانی ....
فردا، دوشنبه، ساعت حدود ٧:٣٠ صبح در برنامه ى حالا خورشيد (شبكه سه) به نمايندگى از دوستان عزيز همسفرم، گزارشى از جشنواره ى دانش آموزى اخير، برگزار شده در مناطق زلزله زده ى غرب كشور (كرمانشاه عزيز) ارايه مى كنم. باقى بقايتان ...
_______________
عكس، كودكان سرپل ذهاب چند روز بعد از زلزله class=
.... فردا، دوشنبه، ساعت حدود ٧:٣٠ صبح در برنامه ى حالا خورشيد (شبكه سه) به نمايندگى از دوستان عزيز همسفرم، گزارشى از جشنواره ى دانش آموزى اخير، برگزار شده در مناطق زلزله زده ى غرب كشور (كرمانشاه عزيز) ارايه مى كنم. باقى بقايتان ... _______________ عكس، كودكان سرپل ذهاب چند روز بعد از زلزله



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران