رامبد جوان نکته خیلی مهم در مورد سلامتی

آمار ها از فقر ویتامینDدر80%ایرانیان خبر میدهد 
کمبود این ویتامین ازعوامل آرتروز،افسردگی و MS است

خیلی خوبه که #اویلا که یک برند ایرانی است و تولید داخلی کشور عزیزمان ایران است به فکر سلامتی جامعه هست و بعد از روغن بدون پالم , سراغ روغن ویتامین D دار رفته 
#حمایت_از_تولیدکننده_توانای_ایرانی

@oilalife . class=
نکته خیلی مهم در مورد سلامتی آمار ها از فقر ویتامینDدر80%ایرانیان خبر میدهد کمبود این ویتامین ازعوامل آرتروز،افسردگی و MS است خیلی خوبه که #اویلا که یک برند ایرانی است و تولید داخلی کشور عزیزمان ایران است به فکر سلامتی جامعه هست و بعد از روغن بدون پالم , سراغ روغن ویتامین D دار رفته #حمایت_از_تولیدکننده_توانای_ایرانی @oilalife .ثبت دیدگاه شما