فریبا نادری زندگی نمایشی است 
که هیچ تمرینی برای آن 
وجود ندارد!
پس آواز بخوان، اشک بریز، 
بخند و با تمام وجود زندگی کن
قبل از آنکه نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد!

#چارلی_چاپلین #فريبا_نادري #بازيگر_زن #تلويزيون #زندگی #مادر #عشق #خدا #يار ❤️ class=
زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد! پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند و با تمام وجود زندگی کن قبل از آنکه نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد! #چارلی_چاپلین #فريبا_نادري #بازيگر_زن #تلويزيون #زندگی #مادر #عشق #خدا #يار ❤️ثبت دیدگاه شما