کورش سلیمانی ...
مادران ... مادران شان ... پدران ... پدران شان ... كودكان ... كودكان شان ... همسران ... همسران شان ... همه با آنها سوختند ... همه سوختند ... همه سوختيم ... از سوخته چه مى  ماند، جز خاكستر، جز دودِِ آه ... ___________________________
#تسليت 
#نفتكش_سانچي class=
... مادران ... مادران شان ... پدران ... پدران شان ... كودكان ... كودكان شان ... همسران ... همسران شان ... همه با آنها سوختند ... همه سوختند ... همه سوختيم ... از سوخته چه مى ماند، جز خاكستر، جز دودِِ آه ... ___________________________ #تسليت #نفتكش_سانچيثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران