اشکان خطیبی لعنت به این جغرافیا،لعنت به این تلخی که وصله شده به جونمون،لعنت به من که هنوز امیدوارم...
عزیزان بازمانده ی شهیدان سانچی ،جگرگوشه هاتون قربانی جبر  قهر روزگار با مردم این سرزمین شدند.من و ما رو در غم خودتون شریک بدونید
#سانچی #تسلیت class=
لعنت به این جغرافیا،لعنت به این تلخی که وصله شده به جونمون،لعنت به من که هنوز امیدوارم... عزیزان بازمانده ی شهیدان سانچی ،جگرگوشه هاتون قربانی جبر قهر روزگار با مردم این سرزمین شدند.من و ما رو در غم خودتون شریک بدونید #سانچی #تسلیتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران