بهار ارجمند موقت
نمایش  شیو
از ۸ آبان ساعت ۱۸ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان

کارگردان : حسین دیردار
نویسنده : علی دل پیشه
مجری طرح: امیرحسین شفیعی
طراح دکور : علی دل پیشه
طراح گریم : احمد نگهبان
موسیقی : بهنود یخچالی
طراحی صدا و صداگذاری:  امین شریفی
طراح نور : رضا نصیری نیا
روابط عمومی : فریبا جدیدی 
هماهنگی: شهر آشوب مفتاحی
 تبلیغات و امور رسانه ای
 ملیکا راد 
عکاس: محمد بستان
طراح پوستر: محمد رضا غلامی

دستیار کارگردان و برنامه ریز
محمد رحمانی 
دستیار کارگردان و منشی صحنه
 نوشین اسدزاده
طراحی پوستر : امین ملک زاده

بازیگران 
علی دل پیشه . نیلوفر هوشمند . دیبا سراج . مینا گلپایگانی class=
موقت نمایش شیو از ۸ آبان ساعت ۱۸ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان کارگردان : حسین دیردار نویسنده : علی دل پیشه مجری طرح: امیرحسین شفیعی طراح دکور : علی دل پیشه طراح گریم : احمد نگهبان موسیقی : بهنود یخچالی طراحی صدا و صداگذاری: امین شریفی طراح نور : رضا نصیری نیا روابط عمومی : فریبا جدیدی هماهنگی: شهر آشوب مفتاحی تبلیغات و امور رسانه ای ملیکا راد عکاس: محمد بستان طراح پوستر: محمد رضا غلامی دستیار کارگردان و برنامه ریز محمد رحمانی دستیار کارگردان و منشی صحنه نوشین اسدزاده طراحی پوستر : امین ملک زاده بازیگران علی دل پیشه . نیلوفر هوشمند . دیبا سراج . مینا گلپایگانیثبت دیدگاه شما