مهراوه شریفی نیا ⚫️...
بسیار تلخ و اندوهبار.
روحشون شاد.
😔
...
تصویرسازی زیبا از صفحه‌ی احسان کرمی
@ehsaankaramy class=
⚫️... بسیار تلخ و اندوهبار. روحشون شاد. 😔 ... تصویرسازی زیبا از صفحه‌ی احسان کرمی @ehsaankaramyثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران