. اين رفتار و قرار دادن اين فاجعه بزرگ بعنوان خبر دست چندم و كم اهميت حق آنها نيست...صدايشان باشيم. #دريانوردان_ايراني🖤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران