محسن افشانی We’ll have an explosion!
As Soon As Possible...
.
وقتى يه گردان عقب نشينى ميكنه
حتماً دليل بر شكست خوردنش نيست!
شايد مهماتش تموم شده،
برگشته عقب تا خودشو مسلح كنه،
و آماده تر برگرده...
آماده جنگ باش!
يه جنگ درست و حسابى،
كه نتيجه خوبى داشته باشه...
من الان از هميشه مسلح تَرَم!
منتظر حمله ام
فقط وايسا و تماشا كن...
اميدوارم
موقع تماشا
تركش هام چشمِتو اذيت نكنه!
بانو جان
عجب همسنگرى هستى تو❤️💍
.
#mohsenafshani class=
We’ll have an explosion! As Soon As Possible... . وقتى يه گردان عقب نشينى ميكنه حتماً دليل بر شكست خوردنش نيست! شايد مهماتش تموم شده، برگشته عقب تا خودشو مسلح كنه، و آماده تر برگرده... آماده جنگ باش! يه جنگ درست و حسابى، كه نتيجه خوبى داشته باشه... من الان از هميشه مسلح تَرَم! منتظر حمله ام فقط وايسا و تماشا كن... اميدوارم موقع تماشا تركش هام چشمِتو اذيت نكنه! بانو جان عجب همسنگرى هستى تو❤️💍 . #mohsenafshaniثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران