بابک جهانبخش #BabakJahanbakhshOriginal #Good_Night_Iran ♥️ ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد 
و افزون شده جفای تو این نیز بگذرد
زین بیش نیک بود به من بنده رای تو 
گر بد شدست رای تو این نیز بگذرد 
PHOTO 📸 @morteza__mohamadi class=
#BabakJahanbakhshOriginal #Good_Night_Iran ♥️ ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد و افزون شده جفای تو این نیز بگذرد زین بیش نیک بود به من بنده رای تو گر بد شدست رای تو این نیز بگذرد PHOTO 📸 @morteza__mohamadiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران