کورش سلیمانی 🎭
الف: دهه ى شصت سريال "سلطان و شبان" از معدود دلخوشى هاى ما در روزهاى جنگ بود و در اين سريال، شخصيت "سلطان بانو" يكى از ستون هاىِ اين افسانه ى شيرين. من كه آن سالها كودكى تشنه ىِ ديدن تصاوير و شنيدنِ قصه ها بودم بازيگران آن سريال را هرگز به نام تشخيص نمى دادم و نمى شناختم و از تيتراژ آن سريال به جز موسيقى درخشان بابك بيات تنها يك سرى اسامى را مى ديدم كه به تدريج و بعدها فهميدم بزرگان عرصه اى هستند كه به آن دوست داشتم پا بگذارم. مهدى هاشمى، محمد مطيع، عليرضا مجلل، جمشيد لايق، سياوش طهمورث، احمد آقالو ، حسين كسبيان، صادق هاتفى و ... تنها زن نقش اصلى آن؛ گلاب آدينه ... _______________________________________

ب: سال ٧٦ بود و من دانشجوى سال اول تئاتر دانشكده ى هنرهاى زيبا ... عاشق بيضايى بودم و وقتى شنيدم "سلطان مار" در فرهنگسرايى به نام شفق به كارگردانى گلاب آدينه به روى صحنه است هر طور كه بود خودم را به آنجا رساندم تا شاهد اين نمايش دلچسب و زيبا باشم كه توسط ايشان و گروه جوان و خلاق شان كه امروز اغلب آنها از بهترين هاى تئاتر ما هستند، باشم. بعد از اجرا با خانم كارگردان گپى درباره ى كار زديم كه هنوز محبت و بزرگوارى ايشان را در پاسخگويى به سوالاتم به خاطر دارم. در همان روزهاى اجرا هم يكبار ايشان را در خيابان انقلاب همراه با يكى از بازيگران  درحال چسباندن پوستر نمايش شان با چسب سريش بر ديوار ديدم تا بياموزم براى تئاتر هركه باشى و در هرجايگاهى بايد عاشقانه كار و تلاش كنى ... _______________________________________

پ: امشب بعد از همه ى اين سالها كه تماشاگر هنرنمايى بانو گلاب آدينه بر صحنه هاى تئاتر بودم بازهم به تماشاى هنر ايشان و همكاران هنرمندشان، دوستان عزيزم، نشستم و باز همان عشقى را ديدم كه در تمام اين سالها ديده بودم، همان شور و همان درخشش بر صحنه ... و مفتخر شدم كه در كنار اين بزرگِ نمايش مان در انتهاى نمايشِ "شيرهاىِ خان بابا سلطنه" _ كه به دعوت محمدرضا آزادفرد عزيز رفته بودم _ عكسى به يادگار بياندازم ... ______________________________________

خانم آدينه ى عزيز؛ در پناه خداوند بزرگ همواره با همين شور و تلاش بر صحنه، مهر و بزرگوارى نسبت به ما نسل پس از خود و علاقه و عشق به تماشاگران، تا سالهاى سال پاينده باشيد ... ارادتمند شما، كورش سليمانى
_______________________________________

#گلاب_آدينه 
#كورش_سليمانى 
#تئاتر 
#نمايش class=
🎭 الف: دهه ى شصت سريال "سلطان و شبان" از معدود دلخوشى هاى ما در روزهاى جنگ بود و در اين سريال، شخصيت "سلطان بانو" يكى از ستون هاىِ اين افسانه ى شيرين. من كه آن سالها كودكى تشنه ىِ ديدن تصاوير و شنيدنِ قصه ها بودم بازيگران آن سريال را هرگز به نام تشخيص نمى دادم و نمى شناختم و از تيتراژ آن سريال به جز موسيقى درخشان بابك بيات تنها يك سرى اسامى را مى ديدم كه به تدريج و بعدها فهميدم بزرگان عرصه اى هستند كه به آن دوست داشتم پا بگذارم. مهدى هاشمى، محمد مطيع، عليرضا مجلل، جمشيد لايق، سياوش طهمورث، احمد آقالو ، حسين كسبيان، صادق هاتفى و ... تنها زن نقش اصلى آن؛ گلاب آدينه ... _______________________________________ ب: سال ٧٦ بود و من دانشجوى سال اول تئاتر دانشكده ى هنرهاى زيبا ... عاشق بيضايى بودم و وقتى شنيدم "سلطان مار" در فرهنگسرايى به نام شفق به كارگردانى گلاب آدينه به روى صحنه است هر طور كه بود خودم را به آنجا رساندم تا شاهد اين نمايش دلچسب و زيبا باشم كه توسط ايشان و گروه جوان و خلاق شان كه امروز اغلب آنها از بهترين هاى تئاتر ما هستند، باشم. بعد از اجرا با خانم كارگردان گپى درباره ى كار زديم كه هنوز محبت و بزرگوارى ايشان را در پاسخگويى به سوالاتم به خاطر دارم. در همان روزهاى اجرا هم يكبار ايشان را در خيابان انقلاب همراه با يكى از بازيگران درحال چسباندن پوستر نمايش شان با چسب سريش بر ديوار ديدم تا بياموزم براى تئاتر هركه باشى و در هرجايگاهى بايد عاشقانه كار و تلاش كنى ... _______________________________________ پ: امشب بعد از همه ى اين سالها كه تماشاگر هنرنمايى بانو گلاب آدينه بر صحنه هاى تئاتر بودم بازهم به تماشاى هنر ايشان و همكاران هنرمندشان، دوستان عزيزم، نشستم و باز همان عشقى را ديدم كه در تمام اين سالها ديده بودم، همان شور و همان درخشش بر صحنه ... و مفتخر شدم كه در كنار اين بزرگِ نمايش مان در انتهاى نمايشِ "شيرهاىِ خان بابا سلطنه" _ كه به دعوت محمدرضا آزادفرد عزيز رفته بودم _ عكسى به يادگار بياندازم ... ______________________________________ خانم آدينه ى عزيز؛ در پناه خداوند بزرگ همواره با همين شور و تلاش بر صحنه، مهر و بزرگوارى نسبت به ما نسل پس از خود و علاقه و عشق به تماشاگران، تا سالهاى سال پاينده باشيد ... ارادتمند شما، كورش سليمانى _______________________________________ #گلاب_آدينه #كورش_سليمانى #تئاتر #نمايشثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران