بهاره رهنما مادر دکتر “حسین خطیبی “دوست قدیمی ما به رحمت خداوند رفت،متاسفانه بدلیل سفر نمیتونم فردا کنار حسین،علی و سحر عزیزم باشم ، تسلیت من و همسرم رو پذیرا باشید ،لطفا روح بلند مرتبه این مادر عزیز را مهمان فاتحه و صلواتی بفرمایید ،مجلس ترحیم آن مرحومه فردا یک و نیم تا سه بعد از ظهر در مسجد الرضا خ نیلوفر برقرار است روحش شاد و یادش مانا🙏🏻 class=
مادر دکتر “حسین خطیبی “دوست قدیمی ما به رحمت خداوند رفت،متاسفانه بدلیل سفر نمیتونم فردا کنار حسین،علی و سحر عزیزم باشم ، تسلیت من و همسرم رو پذیرا باشید ،لطفا روح بلند مرتبه این مادر عزیز را مهمان فاتحه و صلواتی بفرمایید ،مجلس ترحیم آن مرحومه فردا یک و نیم تا سه بعد از ظهر در مسجد الرضا خ نیلوفر برقرار است روحش شاد و یادش مانا🙏🏻ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران