پرستو صالحی واقعیت این است که برای هیچ کدام از ما نیمه ای وجود ندارد!
به دنبال نیمه ی گمشده ی خود گشتن، اشتباه محض است!
زیرا ما اصلاً نیمه نیستیم!!
هر کدام از ما یک "من" هستیم.
منی که باید قوی، مستقل، شاد، شکوفا و آزاد باشد ...
همانطور که با چنین ویژگی هایی آفریده شده ایم.
در انتظار یک " او " باشیم ...
اویی که تکامل و آزادی و استقلال ما را به رسمیت بشناسد و برایش احترام قائل باشد!
آنوقت می شود یک " ما " بود ...
مایی همیشگی، آرام  قوی و شاد  و رو به پیشرفت ...
بیاییم از نقش نیمه بودن دست برداریم، "من" خود را باور کنیم!
و در کنار " او " از " ما " شدن لذت ببریم ... class=
واقعیت این است که برای هیچ کدام از ما نیمه ای وجود ندارد! به دنبال نیمه ی گمشده ی خود گشتن، اشتباه محض است! زیرا ما اصلاً نیمه نیستیم!! هر کدام از ما یک "من" هستیم. منی که باید قوی، مستقل، شاد، شکوفا و آزاد باشد ... همانطور که با چنین ویژگی هایی آفریده شده ایم. در انتظار یک " او " باشیم ... اویی که تکامل و آزادی و استقلال ما را به رسمیت بشناسد و برایش احترام قائل باشد! آنوقت می شود یک " ما " بود ... مایی همیشگی، آرام قوی و شاد و رو به پیشرفت ... بیاییم از نقش نیمه بودن دست برداریم، "من" خود را باور کنیم! و در کنار " او " از " ما " شدن لذت ببریم ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران