افسانه پاکرو خیلی ممنونم ار تک تکتون برای پیغامهای پر از مهرتون. امیدوارم هر جا که هستین، تنتون سالم و دلتون شاد باشه♡
#افسانه_پاکرو 
#afsanepakroo #actress #filmmaker class=
خیلی ممنونم ار تک تکتون برای پیغامهای پر از مهرتون. امیدوارم هر جا که هستین، تنتون سالم و دلتون شاد باشه♡ #افسانه_پاکرو #afsanepakroo #actress #filmmakerثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران