نوید محمدی مغزهای کوچک زنگ زده
فیلمی از  هومن سیدی

اولین اکران جشنواره فیلم فجر 📷 @shojaii 
@tlrbmovie @houman_seyedi @shojaii @aslooni @paymanshadmanfar @imanomidvari @mehranmalakouti @navidpourfaraj @marjanettefaghian  @faridsajadi @hamoun___seyedi @moein_shahcheraghi @peymanpazooki #navidmohamadzadeh @safar.13 @mehrdadbahaoddini class=
مغزهای کوچک زنگ زده فیلمی از هومن سیدی اولین اکران جشنواره فیلم فجر 📷 @shojaii @tlrbmovie @houman_seyedi @shojaii @aslooni @paymanshadmanfar @imanomidvari @mehranmalakouti @navidpourfaraj @marjanettefaghian @faridsajadi @hamoun___seyedi @moein_shahcheraghi @peymanpazooki #navidmohamadzadeh @safar.13 @mehrdadbahaoddiniثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران