المیرا شریفی مقدم 🙏✌️🌺
برگزاري دوره فن بيان، گويندگي و اجرا براي علاقمندان به اين حرفه جذاب و پرهيجان 😊 
اطلاعات و جزييات كلاس رو در تماس با شماره هاي اعلام شده كسب كنيد. منتظر ديدارتون هستيم. 
#ماباهميم class=
🙏✌️🌺 برگزاري دوره فن بيان، گويندگي و اجرا براي علاقمندان به اين حرفه جذاب و پرهيجان 😊 اطلاعات و جزييات كلاس رو در تماس با شماره هاي اعلام شده كسب كنيد. منتظر ديدارتون هستيم. #ماباهميمثبت دیدگاه شما