: احتمالا بارها شرطي بودن و شرطي شدن را تجربه كرديم و ديديم . حس خوبي نيست. اما باورها و تجربه هاي ما كاملا به جايي كه متولد شده و بزرگ مي شويم وابسته است . خيلي از آنها شرطي هستند.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران