علی شادمان مي روم و مي بَرَمَت به کام توفان 
تا که يکسان بُگذرد آب از سر ما
"رحيم معينى كرمانشاه"
پ.ن : اين شعر و آهنگش با صداى بانو مرضيه بى نظيييره class=
مي روم و مي بَرَمَت به کام توفان تا که يکسان بُگذرد آب از سر ما "رحيم معينى كرمانشاه" پ.ن : اين شعر و آهنگش با صداى بانو مرضيه بى نظيييرهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران