تهمینه میلانی خانم گلنار وکیل گیلانی رییس برکنار شده فدراسیون چوگان: «داورزنی معاون وزیر ورزش به من گفت اگر استعفا ندهم، عكس‌های خصوصی‌ام منتشر خواهد شد!»
متاسفانه مرا ( تهمينه ميلاني )هم بخاطر عكس هاي خصوصي ،  سال گذشته مدتها به دادگاه رسانه( دادگاه انقلاب )  كشاندند ، عكس هايي كه در هر خانه اي پيدا مي شود  و اين روزها ، سند تحقير  بانوان است !
گر چه تبرئه شدم اما بيش از  يك سال ، وقت مرا تلف كردند ! class=
خانم گلنار وکیل گیلانی رییس برکنار شده فدراسیون چوگان: «داورزنی معاون وزیر ورزش به من گفت اگر استعفا ندهم، عكس‌های خصوصی‌ام منتشر خواهد شد!» متاسفانه مرا ( تهمينه ميلاني )هم بخاطر عكس هاي خصوصي ، سال گذشته مدتها به دادگاه رسانه( دادگاه انقلاب ) كشاندند ، عكس هايي كه در هر خانه اي پيدا مي شود و اين روزها ، سند تحقير بانوان است ! گر چه تبرئه شدم اما بيش از يك سال ، وقت مرا تلف كردند !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران