ارسلان قاسمی .
ما همیشه. . . 
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم ☝🏻💯
.
.
(مون پالاس پل استر)
.
.
Photo by : @Asadollahi_studio class=
. ما همیشه. . . یا جای درست بودیم در زمان غلط یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم ☝🏻💯 . . (مون پالاس پل استر) . . Photo by : @Asadollahi_studioثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران