ژیلا امیرشاهی مادرم روسري ات را بردار،تا ببينم بر سپيدي موهايت چند زمستان گذشته تا من به بهار رسيدم.......🖤🖤🖤
چهل روز از سفر ملكوتي مادرم،عزيزترين پاره وجودم،بهترين دوستم،امين ترين سنگ صبورم،و مهربانترين موجودي كه مي شناختم گذشت.........
و من هنوز به جاي خاليش با حسرت و ناباوري مي نگرم،كه آيا رفتنش حقيقت است؟

روزها وشبها در بهت نبودنش سپري شد و من همچنان تشنه شنيدن صدايش و در حسرت ديدارش مي سوزم و مي سازم.
در اين ميان حضور گرم دوستان مهربانم و دلداري شما عزيزانم بار غمم راسبكتر كرد.
مهرتان پايدار دوستان مانا،اميدوارم روزهاي شادي رو با هم تجربه كنيم.
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤.
.

#مادر#مادرانه#مهربانترین # class=
مادرم روسري ات را بردار،تا ببينم بر سپيدي موهايت چند زمستان گذشته تا من به بهار رسيدم.......🖤🖤🖤 چهل روز از سفر ملكوتي مادرم،عزيزترين پاره وجودم،بهترين دوستم،امين ترين سنگ صبورم،و مهربانترين موجودي كه مي شناختم گذشت......... و من هنوز به جاي خاليش با حسرت و ناباوري مي نگرم،كه آيا رفتنش حقيقت است؟ روزها وشبها در بهت نبودنش سپري شد و من همچنان تشنه شنيدن صدايش و در حسرت ديدارش مي سوزم و مي سازم. در اين ميان حضور گرم دوستان مهربانم و دلداري شما عزيزانم بار غمم راسبكتر كرد. مهرتان پايدار دوستان مانا،اميدوارم روزهاي شادي رو با هم تجربه كنيم. 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤. . #مادر#مادرانه#مهربانترین #ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران