حسن فتحی آقايان حكومتي ،  تا دير نشده  إز هر راهي كه ممكن است  بداد كاركنان محبوس در نفتكش ايراني سانجي برسيد ؛ بِنَا بر برخي اخبار و نقل قولها گويا هنوز شأنس زنده بودنشان وجود دارد و خانواده هاي بيشماري در وطن چشم براهشان هستند . class=
آقايان حكومتي ، تا دير نشده إز هر راهي كه ممكن است بداد كاركنان محبوس در نفتكش ايراني سانجي برسيد ؛ بِنَا بر برخي اخبار و نقل قولها گويا هنوز شأنس زنده بودنشان وجود دارد و خانواده هاي بيشماري در وطن چشم براهشان هستند .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران