حسن فتحی در ميان اينهمه مرگ ، يادمان تولد تو ، شده برأي ساعاتي ، شب مان را روز مي كند !  ميلادت مبارك شهرزاد قصه گو. ! class=
در ميان اينهمه مرگ ، يادمان تولد تو ، شده برأي ساعاتي ، شب مان را روز مي كند ! ميلادت مبارك شهرزاد قصه گو. !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران