فریبا نادری آموخته ام
زندگی همیشه
 عالی و کامل نیست،
اما همیشه همانیست
که تو میسازی...
پس آن را به یادماندنی بساز
و هرگز اجازه نده کسی
خوشبختی تو را از تو بگیرد...❤چقدر شروعِ اين آبان بهم چسبيد چراكه با جشنِ امضاي كتابِ رفيق اغاز شد. #مژده_لواسانی #فريبا_نادري #كتاب #رفيق #حال_خوب @mozhdeh_lavasani class=
آموخته ام زندگی همیشه عالی و کامل نیست، اما همیشه همانیست که تو میسازی... پس آن را به یادماندنی بساز و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد...❤چقدر شروعِ اين آبان بهم چسبيد چراكه با جشنِ امضاي كتابِ رفيق اغاز شد. #مژده_لواسانی #فريبا_نادري #كتاب #رفيق #حال_خوب @mozhdeh_lavasaniثبت دیدگاه شما