شهرزاد عبدالمجید هر صبح
تو دوتا انتخاب داري: 
به خوابيدن با روياهات ادامه بدي
 يا بيدار شي و اونارو دنبال كني....
"كانال رسمي شهرزادعبدالمجيد"
🆔: @Shahrzadabdolmajidofficial #شهرزادعبدالمجيد #شهرزاد #سينما #بازيگر #بازیگران_ایرانی #هنرپيشه #هنرپيشه_زن #تلويزيون #تلويزيون #shahrzadabdolmajid #model #photomodel #artist #actress #cinema #theatre #television class=
هر صبح تو دوتا انتخاب داري: به خوابيدن با روياهات ادامه بدي يا بيدار شي و اونارو دنبال كني.... "كانال رسمي شهرزادعبدالمجيد" 🆔: @Shahrzadabdolmajidofficial #شهرزادعبدالمجيد #شهرزاد #سينما #بازيگر #بازیگران_ایرانی #هنرپيشه #هنرپيشه_زن #تلويزيون #تلويزيون #shahrzadabdolmajid #model #photomodel #artist #actress #cinema #theatre #televisionثبت دیدگاه شما