شهرزاد عبدالمجید برای دریافت آخرین اخبار از فعالیتهای من می تونید عضو این سرویس بشید
.... با ارسال. (٢٢٥٠ )  به (٨٤٩٤ )عاشقونم كه هميشه  منو با لطف و انرژيهاى خوبتون  حمايت ميكنيد ... "كانال رسمي شهرزادعبدالمجيد"
🆔: @Shahrzadabdolmajidofficial class=
برای دریافت آخرین اخبار از فعالیتهای من می تونید عضو این سرویس بشید .... با ارسال. (٢٢٥٠ ) به (٨٤٩٤ )عاشقونم كه هميشه منو با لطف و انرژيهاى خوبتون حمايت ميكنيد ... "كانال رسمي شهرزادعبدالمجيد" 🆔: @Shahrzadabdolmajidofficialثبت دیدگاه شما