مجید واشقانی شب یلدا 
بدون آتنا 
بدون بنیتا
بدون آنهایی که زلزله با خودش بردشان
بدون آنها 
بلندای این سیاهی شب بیشتر شد
🖤🌷 class=
شب یلدا بدون آتنا بدون بنیتا بدون آنهایی که زلزله با خودش بردشان بدون آنها بلندای این سیاهی شب بیشتر شد 🖤🌷ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران