کورش سلیمانی ...
كارشناس هواشناسى گفت كه آنجا سرماى هوا به زير صفر مى رسد فردا ... زمهريرى مى شود، در زير چادرهاىِ با پتو و نايلون هاى ناتوان پيچيده ... اما تو را به خدا نلرزيد ... نلرزيد ... برادرم نلرز ... خواهرم نلرز ... دخترم نلرز ... كرمانشاه نلرز ... راستى خسته نشدى؟ از ديروز تا الان چندين و چندبار لرزيده اى، و از آن شبِ تلخ تا حالا صدها و صدها بار، بس است ديگر! اصلا براى پهلوان اين همه لرزيدن خوبيت ندارد، مى گويند ببينى از چه ترسيده، تو و ترس؟ خب، پس نلرز لطفا ... ديگر نلرز ... اين روزها از سويى داغِ يادِ آتش درياروندگان مى سوزاندمان، از سوى ديگر لرزِ شما در سرماى استخوان سوز ثلاث و دالاهو مى خواهد از پاى مان درآورد ... اى واى من ... پدرها و مادرها! در زير چادرها و در اين ايّام بى پناهى، سرما كه سخت تر مى شود تو را به خدا دست هاى كوچك كودكان را هر طور شده، حتى با گرماى دستان تان يا با نَفَس هاى پردردتان هم اگر شده، گرم نگه داريد ... آه شما اينجا به درد مى خورد ...
#ازگله
#دالاهو 
#سرپل_ذهاب 
#قصرشيرين 
#ثلاث_باباجانی 
#گيلانغرب 
#اسلام_آباد_غرب
#كرمانشاه
#كردستان
#كرماشان_تنيا_نيه
#دوباره_زندگی class=
... كارشناس هواشناسى گفت كه آنجا سرماى هوا به زير صفر مى رسد فردا ... زمهريرى مى شود، در زير چادرهاىِ با پتو و نايلون هاى ناتوان پيچيده ... اما تو را به خدا نلرزيد ... نلرزيد ... برادرم نلرز ... خواهرم نلرز ... دخترم نلرز ... كرمانشاه نلرز ... راستى خسته نشدى؟ از ديروز تا الان چندين و چندبار لرزيده اى، و از آن شبِ تلخ تا حالا صدها و صدها بار، بس است ديگر! اصلا براى پهلوان اين همه لرزيدن خوبيت ندارد، مى گويند ببينى از چه ترسيده، تو و ترس؟ خب، پس نلرز لطفا ... ديگر نلرز ... اين روزها از سويى داغِ يادِ آتش درياروندگان مى سوزاندمان، از سوى ديگر لرزِ شما در سرماى استخوان سوز ثلاث و دالاهو مى خواهد از پاى مان درآورد ... اى واى من ... پدرها و مادرها! در زير چادرها و در اين ايّام بى پناهى، سرما كه سخت تر مى شود تو را به خدا دست هاى كوچك كودكان را هر طور شده، حتى با گرماى دستان تان يا با نَفَس هاى پردردتان هم اگر شده، گرم نگه داريد ... آه شما اينجا به درد مى خورد ... #ازگله #دالاهو #سرپل_ذهاب #قصرشيرين #ثلاث_باباجانی #گيلانغرب #اسلام_آباد_غرب #كرمانشاه #كردستان #كرماشان_تنيا_نيه #دوباره_زندگیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران