حسن فتحی آنچه تاريخ به ما مي آموزد أين است كه ، ما هيچ إز تاريخ نمي آموزيم ! - نقاشي از استاد ايران درودي - class=
آنچه تاريخ به ما مي آموزد أين است كه ، ما هيچ إز تاريخ نمي آموزيم ! - نقاشي از استاد ايران درودي -ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران