شهرزاد عبدالمجید امروز اين پيرمرد گرامى و دست فروش و كفاشو در سعادت آباد ديدم تحت تاثير ايمان و عبادتش قرار گرفتم از نظر من مومن وافعى و با ايمان يعنى ايشون به دستانش بايد بوسه زد ...قبول باشه پدر عزيز و زحمتكش🙏🙏🙏🙏 class=
امروز اين پيرمرد گرامى و دست فروش و كفاشو در سعادت آباد ديدم تحت تاثير ايمان و عبادتش قرار گرفتم از نظر من مومن وافعى و با ايمان يعنى ايشون به دستانش بايد بوسه زد ...قبول باشه پدر عزيز و زحمتكش🙏🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما