کورش سلیمانی 🌿
بازهم گلى به گوشه ى جمال طبيعت كه مثل هميشه پناه ما شد در اين روزهاى تنگىِ نفس ... ________________________
پ.ن: از مهرآفرين و همه ى كودكان بابت افتضاحاتى كه ما بزرگترها در جهان پديد مى آوريم عميقا عذر مى خواهم! يكى ش همين آلودگى هوا كه اين فرشته ها بايد تاوان بلاهت و ناتوانى ما بزرگترها در حفظ سلامت محيط زيست مان را بپردازند ... شاد باشيد در آستانه ى زمستانِ انشاالله پر از خبرهاى خوب و پر از رحمت و بركت ... _______________
#مهرآفرين_گيان
#هواى_پاك class=
🌿 بازهم گلى به گوشه ى جمال طبيعت كه مثل هميشه پناه ما شد در اين روزهاى تنگىِ نفس ... ________________________ پ.ن: از مهرآفرين و همه ى كودكان بابت افتضاحاتى كه ما بزرگترها در جهان پديد مى آوريم عميقا عذر مى خواهم! يكى ش همين آلودگى هوا كه اين فرشته ها بايد تاوان بلاهت و ناتوانى ما بزرگترها در حفظ سلامت محيط زيست مان را بپردازند ... شاد باشيد در آستانه ى زمستانِ انشاالله پر از خبرهاى خوب و پر از رحمت و بركت ... _______________ #مهرآفرين_گيان #هواى_پاكثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران