المیرا شریفی مقدم ❌
هرسال خيل مشتاقان زيارت كربلا و حضور در مراسم #اربعين_حسيني بيشتر ميشود. هزينه دريافت ويزاي #عراق چهل دلاره كه از امروز دريافت #دلار براي صدور ويزاي اربعين حذف شد و رواديد با دريافت ١٩٩٥٠٠ و براي برخي تا ٢١٠٠٠٠ تومان صادر ميشه. اما اين وسط يك پرسش بزرگ ايجاد ميشه! 
براساس صورتحساب نهايي صادرشده سامانه #سماح ،٣٥هزار و نهصد تومان بابت بيمه و هلال احمر و خدمات ، و مبلغ ۱۷۰ هزار تومان بابت ۴۰ دلار هزينه ويزا است!؟ اين يعني هر دلار را چهار هزار و ۲۵۰ تومان حساب كرده اند!! چرا؟!
نرخ دلار امروز در بازار آزاد ۴ هزار و ٢٠ تومانه، يعني دريافت ۹ هزار و دويست تومان اضافه از هر زائر. اگر امسال فقط ۱ و نيم ميليون #زائر از طريق سامانه سماح عازم اربعين شوند، حدود ١٤ ميليارد تومان اضافه دريافت ميشه!! هزينه خروجي مرز و ورودي مرز عراق هم روي اين مبلغ اضافه ميشه! همه اينها هم درحالي است كه پذيرايي و اسكان و خدمات شهري در ايام اربعين با ايرانيهاست.هلال احمر هم كه رايگانه و داوطلبانش حقوقي نميگيرند! حدود دويست هزار تومان براي ويزا ؟! كاش هرسال حضور در كربلاي معلي ساده تر شود. class=
❌ هرسال خيل مشتاقان زيارت كربلا و حضور در مراسم #اربعين_حسيني بيشتر ميشود. هزينه دريافت ويزاي #عراق چهل دلاره كه از امروز دريافت #دلار براي صدور ويزاي اربعين حذف شد و رواديد با دريافت ١٩٩٥٠٠ و براي برخي تا ٢١٠٠٠٠ تومان صادر ميشه. اما اين وسط يك پرسش بزرگ ايجاد ميشه! براساس صورتحساب نهايي صادرشده سامانه #سماح ،٣٥هزار و نهصد تومان بابت بيمه و هلال احمر و خدمات ، و مبلغ ۱۷۰ هزار تومان بابت ۴۰ دلار هزينه ويزا است!؟ اين يعني هر دلار را چهار هزار و ۲۵۰ تومان حساب كرده اند!! چرا؟! نرخ دلار امروز در بازار آزاد ۴ هزار و ٢٠ تومانه، يعني دريافت ۹ هزار و دويست تومان اضافه از هر زائر. اگر امسال فقط ۱ و نيم ميليون #زائر از طريق سامانه سماح عازم اربعين شوند، حدود ١٤ ميليارد تومان اضافه دريافت ميشه!! هزينه خروجي مرز و ورودي مرز عراق هم روي اين مبلغ اضافه ميشه! همه اينها هم درحالي است كه پذيرايي و اسكان و خدمات شهري در ايام اربعين با ايرانيهاست.هلال احمر هم كه رايگانه و داوطلبانش حقوقي نميگيرند! حدود دويست هزار تومان براي ويزا ؟! كاش هرسال حضور در كربلاي معلي ساده تر شود.ثبت دیدگاه شما