هانیه توسلی آغاز پيش فروش هفته جديد نمايش كمدي/ گروتسك "خشم و  هياهو" ساعت دوازده
نويسنده و كارگردان: مهرداد رايانى مخصوص

بازيگران:
هانيه توسلى
على سرابى
اميرحسين رستمى 
عكس و گرافيك: صادق زرجويان

تئاتر شهرزاد ساعت ١٩
wew.tiwall.com class=
آغاز پيش فروش هفته جديد نمايش كمدي/ گروتسك "خشم و هياهو" ساعت دوازده نويسنده و كارگردان: مهرداد رايانى مخصوص بازيگران: هانيه توسلى على سرابى اميرحسين رستمى عكس و گرافيك: صادق زرجويان تئاتر شهرزاد ساعت ١٩ wew.tiwall.comثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران