شهرزاد عبدالمجید من و آوا جان دختر گلم در دومين سريال در كنار هم آوا يكى از موفقترين بازيگرها خواهد بود مطمئنم👌👌👌👌🌺🌺🌺🌺خيلى دوست داشتنيه class=
من و آوا جان دختر گلم در دومين سريال در كنار هم آوا يكى از موفقترين بازيگرها خواهد بود مطمئنم👌👌👌👌🌺🌺🌺🌺خيلى دوست داشتنيهثبت دیدگاه شما