داریوش فرضیایی #dariushfarziaee
مهم نیست
که چه اندازه می بخشیم.

مهم اینه که
در بخشایش ما
چه مقدار عشق وجود داره...❤❤ class=
#dariushfarziaee مهم نیست که چه اندازه می بخشیم. مهم اینه که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود داره...❤❤ثبت دیدگاه شما