شقایق جعفری جوزانی موسيقي نمايش ترانه هاي قديمي ٢ :پيكان جوانان / عكس :شقايق جوزاني /#شقايق_جعفري_جوزاني #تاتر #پرديس_تئاتر_شهرزاد #محمد_رحمانیان #عكس #افشين_هاشمي #احسان_کرمی #رضا_يزداني #هانا_کامکار #مهتاب_نصیرپور class=
موسيقي نمايش ترانه هاي قديمي ٢ :پيكان جوانان / عكس :شقايق جوزاني /#شقايق_جعفري_جوزاني #تاتر #پرديس_تئاتر_شهرزاد #محمد_رحمانیان #عكس #افشين_هاشمي #احسان_کرمی #رضا_يزداني #هانا_کامکار #مهتاب_نصیرپورثبت دیدگاه شما